Lifestyle

Tavoitteena hyvä kuolema

Mitä tarkoittaa eutanasia?

Eutanasia, eu-thanatos, on kreikkaa. Se tarkoittaa hyvää kuolemaa. Eutanasialajeja on kaksi, passiivinen sekä aktiivinen.

Passiivista eutanasiaa esiintyy myös suomessa. Käytännössä passiivinen eutanasia tarkoittaa hoidon lopettamista, tai hoidon aloittamatta jättämistä, sekä sellaisten erityistoimenpiteiden välttämistä, joilla pitkitettäisiin kuolevan potilaan kärsimyksiä ja kuolinprosessia.

Aktiivinen eutanasia tarkoittaa vapaaehtoista, tahdonmukaista kuolinapua, joka perustuu aikuisen ihmisen omaan vapaaseen tahtoon kuolla silloin, kun hänen sairauteensa ei ole käytettävissä mitään parantavia eikä oireita helpottavia hoitokeinoja. Aktiivisessa eutanasiassa lääkäri, potilaan pyynnöstä, jouduttaa potilaan kuolemaa antamalla tälle esimerkiksi kuolettavan annoksen lääkettä.

Suomessa aktiivinen eutanasia on vielä toistaiseksi rikos, mutta ainakin osa kansalaisista toivoo asiaan muutosta.

1.1.2017 sulkeutunut kansalaisaloite eutanasian puolesta keräsi yli 60000 allekirjoitusta, ja on näin ollen oikeutettu eduskuntakäsittelyyn. Vuonna 2013  tehty vastaava aloite sain kannattajia vain noin 10 000.

Eutanasia Euroopassa

Euroopan maista vain Hollanti, Belgia ja Luxemburg sallivat aktiivisen eutanasian. Vuonna 2012 hollantilaisista 4 188 päätyi eutanasiaan. Sveitsi on hyväksynyt avustetun itsemurhan jo vuodesta 1942. Avustetussa itsemurhassa hoitaja tai lääkäri tuo potilaalle kuolettavan lääkkeen, mutta potilaan on itse pystyttävä se ottamaan. Sveitsissä sijaitseva Dignitas-klinikka on erikoistunut avustettuihin itsemurhiin. Myös ulkomaalaisia vastaanottavalla klinikalla kuolee vuosittain miltei 200 ihmistä.

Perusteet eutanasialle

Eutanasiaa perustellaan itsemääräämisoikeudella, yksilönvapaudella, sillä että jokaisella on oikeus sekä hyvään elämään ja hyvään kuolemaan, sekä sillä että kuolema kuuluu ihmisen elämään, eikä sitä tulisi keinotekoisesti pitkittää vasten potilaan tahtoa. Nykyisessä kansalaisaloitteessa on lueteltu useita kriteerejä, muun muassa potilaan oikeustoimikelpoisuus, potilaalla on oltava parantumaton ja kuolemaan johtava sairaus ja potilaalla on jatkuvia ja hänelle kestämättömiä kipuja, joita ei voida edes hyvällä terminaalihoidolla ja kivunlievityksellä helpottaa. Hollannissa, Belgiassa ja Luxemburgissa armokuoleman kriteerejä ovat ihmisen oma tahto, kärsimys ja parantumaton sairaus.

 

 

 

 

 

 

Related Articles

Close